Loading...

اطلاعات تماس

 شیراز، خیابان لطفعلی‌‌خان زند، چهارراه مشیر، چاپ پرواز

پشتیبانی
07132308657
09304302927
ارتباط پیامکی  
10009173169411

 

  

 

آمار

 • تعداد کالا: 299
 • بازدید امروز: 34
 • بازدید دیروز: 217
 • بازدید کل: 1855787

مجموعه کتابهای dolphin reader

بازدید: 6562

 

مجموعه کتابهای dolphin readers بواسطه دارا بودن یک کتاب فعالیت و سی دی تلفظ ، برای آن دسته از والدینی که تسلط کمتری به زبان دارند بسیار مناسب است. سطح starter نخستین سطح برای کودکان یک تا سه سال می باشد. در طول کتاب کودک با یک داستان زیبا و کم حجم روبرو شده و در هر صفحه کلمات جدید نیز بصورت تصویری آورده می شود. در قسمت کتاب فعالیت تمرینهایی برای یادگیری بیشتر کودکان فراهم شده است . قطع کتاب کوچک بوده و تصاویر بسیار کودکانه می باشند. 

ضمنا توجه داشته باشید سی دی های این مجموعه بسیار عالی بصورت جداگانه بفروش می رسد .

 در هر بخش به نحوه استفاده از کتاب نیز توجه کنید.

 • مجموعه سی دی های سطح 3 Dolphin reader

  مجموعه سی دی های سطح 3 Dolphin reader

  تمامی سی دی های این مجموعه بصورت کامل در یک سی دی برای تمامی داستان ها موجود می باشد. برای تمام موضوعات این سطح فقط کافی است یک بار سی دی مربوطه را تهیه کرده و دفعات بعد برای سطح 3 نیازی به تهیه و پرداخت دوباره نخواهید داشت.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Uncle Jerrys Great Idea Student & Activity Book

  Uncle Jerrys Great Idea Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Shapiro, Norma می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Things that Fly Student & Activity Book

  Things that Fly Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Northcott, Richard می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • New Girl in School Student & Activity Book

  New Girl in School Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 1 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Lindop, Christine می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Just Like Mine Student & Activity Book

  Just Like Mine Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 3 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Northcott, Richard می باشد و رد بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • مجموعه سی دی های سطح 4 Dolphin reader

  مجموعه سی دی های سطح 4 Dolphin reader

  تمامی سی دی های این مجموعه بصورت کامل در یک سی دی برای تمامی داستان ها موجود می باشد. برای تمام موضوعات این سطح فقط کافی است یک بار سی دی مربوطه را تهیه کرده و دفعات بعد برای سطح 4 نیازی به تهیه و پرداخت دوباره نخواهید داشت.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • مجموعه سی دی های سطح 2 Dolphin reader

  مجموعه سی دی های سطح 2 Dolphin reader

  تمامی سی دی های این مجموعه بصورت کامل در یک سی دی برای تمامی داستان ها موجود می باشد. برای تمام موضوعات این سطح فقط کافی است یک بار سی دی مربوطه را تهیه کرده و دفعات بعد برای سطح 2 نیازی به تهیه و پرداخت دوباره نخواهید داشت.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • مجموعه سی دی های سطح 1 Dolphin reader

  مجموعه سی دی های سطح 1 Dolphin reader

  تمامی سی دی های این مجموعه بصورت کامل در یک سی دی برای تمامی داستان ها موجود می باشد. برای تمام موضوعات این سطح فقط کافی است یک بار سی دی مربوطه را تهیه کرده و دفعات بعد برای سطح 1 نیازی به تهیه و پرداخت دوباره نخواهید داشت.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • مجموعه سی دی های سطح starter dolphin reader

  مجموعه سی دی های سطح starter dolphin reader

  تمامی سی دی های این مجموعه بصورت کامل در یک سی دی برای تمامی داستان ها موجود می باشد. برای تمام موضوعات این سطح فقط کافی است یک بار سی دی مربوطه را تهیه کرده و دفعات بعد برای سطح starter نیازی به تهیه و پرداخت دوباره نخواهید داشت.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Yesterday,Today,and Tomorrow Story & Activity Book

  Yesterday,Today,and Tomorrow Story & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 4 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Wright, Craige می باشد و در 34 صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Where People Live Student & Activity Book

  Where People Live Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 4 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Northcott, Richard می باشد و در 34 صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • We Won the Cup Student & Activity Book

  We Won the Cup Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 4 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Wright, Craig می باشد و در 34 صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Up and Down Student & Activity Book

  Up and Down Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 4 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Northcott, Richard می باشد و در 34 صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • The Tough Task Student & Activity Book

  The Tough Task Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 4 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Wright, Craig می باشد و در 34 صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • In the Ocean Student & Activity Book

  In the Ocean Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 4 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Northcott, Richard می باشد و در 34 صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Go, Gorillas, Go Student & Activity Book

  Go, Gorillas, Go Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 4 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Kenshole, Fiona می باشد و در 34 صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • City Girl, Country Boy Student & Activity Book

  City Girl, Country Boy Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 4 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Kenshole, Fiona می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • A Visit to the City Story & Activity Book

  A Visit to the City Story & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Rose, Mary می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Students in Space Student & Activity Book

  Students in Space Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Wright, Craig می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Lets Go the Rainforest Student & Activity Book

  Lets Go the Rainforest Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 1 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Kenshole, Fionai می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • A Visit to the City Story & Activity Book

  A Visit to the City Story & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند .نویسنده این کتاب Rose, Mary می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Super Sam Story & Activity Book

  Super Sam Story & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Wright, Craig می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Numbers,Numbers Everywhere Student & Activity Book

  Numbers,Numbers Everywhere Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند .نویسنده این کتاب Northcott, Richard می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Matts Mistake Student & Activity Book

  Matts Mistake Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Taylor, Di می باشد و رد بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Lost! Story and Activity Book

  Lost! Story and Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Martin, Jacqueline می باشد و در بیست صفحه رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Double Trouble Story & Activity Book

  Double Trouble Story & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتابها Wright, Craig می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Candy for Breakfast Story & Activity Book

  Candy for Breakfast Story & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . کتاب حاوی بیست صفحه تمام رنگی می باشد.
  800 تومان
  موجود نیست
 • On Safari Student & Activity Book

  On Safari Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 1 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نوینسده این کتاب Taylor, Di می باشد و رد بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Number Magic Student & Activity Book

  Number Magic Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 1 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Brooke, Rebecca می باشد و در بیست صفحه آماده شده است .
  800 تومان
  موجود نیست
 • Lost Kitten Student & Activity Book

  Lost Kitten Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 1 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Taylor, Di می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  800 تومان
  موجود نیست
 • Jack the Hero Student & Activity Book

  Jack the Hero Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 1 می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتابLindop, Christine می بادش و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Monkeying Around+ w.b

  Monkeying Around+ w.b

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح starter موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند .نویسنده این کتاب Craig Wright می باشد و رد بست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • My Family Student & Activity Book

  My Family Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح starter موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Mary Rose می باشد و در بست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Circles and Squares Story & Activity Book

  Circles and Squares Story & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 2 موجود می باشند. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . در بیست صفحه تمام رنگی در اختیار شما قرار دارد.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • A Game Of Shapes Student & Activity Book

  A Game Of Shapes Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح starter موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند.نویسنده این کتاب Lindop, Christine می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  100 تومان
  موجود نیست
 • A Day with Baby Student & Activity Book

  A Day with Baby Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers starter موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Taylor, Di می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Where Is It? Student & Activity Book

  Where Is It? Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح 1 موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . نویسنده این کتاب Lindop, Christine می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Doctor,Doctor+ w.b

  Doctor,Doctor+ w.b

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح starter موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند .نویسنده این کتاب Mary Rose می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده است.
  1,000 تومان
  موجود نیست
 • Moving House Student & Activity Book

  Moving House Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers منطبق با سطح های 1 تا 10 موجود می باشند. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند . سن استفاده از این کتابها 1 تا 6 سال می باشد .
  700 تومان
  موجود نیست
 • Baby Animals Student & Activity Book

  Baby Animals Student & Activity Book

  مجموعه کتابهای dolphin Readers سطح starter موجود می باشد. این کتابها رشد کلامی و زبان انگلیسی را بهمراه آموزش کلمات با تصویر برای هر کلمه و همچنین یک کتاب کار ، بهمراه دارند .نویسنده این کتاب Northcott, Richard می باشد و در بیست صفحه تمام رنگی تهیه شده
  2,100 تومان
  موجود نیست
12